Book rejse
  • Ankomstdato
  • Hjemrejsedato
  • Vælg rejse
  • Voksne
  • Børn
   Barnets alder på afrejsetidspunkt
   • Alder på barn
   • Alder på barn
   • Alder på barn
   • Alder på barn
   • Alder på barn
   • Alder på barn
   • Alder på barn
   • Alder på barn
   • Alder på barn
   • Alder på barn
  • Værelser

Rejsebestemmelser
 

Bestilling og betaling

Bestilling af en rejse kan ske pr. telefon, email, over internettet, eller ved personlig henvendelse. Du modtager fra os pr. e-mail eller post et rejsebevis med girokort til betaling af depositum og restbeløb.
Depositum er kr. 500,- pr. person, (ved flyrejser 2.500 kr.) og det skal betales senest fire dage efter modtagelse af rejsebeviset sammen med beløb for evt. afbestillingsforsikring. Restbeløbet indbetales senest 60 dage før afrejse.
Indbetaling af depositum betragtes som kundens accept af skriftlige meddelte og/eller i brochure eller på www.magictours.dk oplyste vilkår.
Du modtager ikke herfra særskilt kvittering på din indbetaling.
Der tillægges alle rejser et samlet ekspeditionsgebyr på kr. 175,- pr. reservation.
Ved tilmelding senere end 60 dage før afrejse skal hele beløbet indbetales straks.
Er slutbeløbet ikke indbetalt på det aftalte forfaldstidspunkt, har Magic Tours ret til at annullere aftalen. Det indbetalte depositum er i så fald tabt.
Husk altid at oplyse rejsebevis nr. ved betaling
 

Afbestilling og ændringer

Ændringer foretaget, såfremt det er muligt, indtil 60 dage før afrejse accepteres mod et gebyr på kr. 200,-. Ved flyrejser dog min. kr. 500,-.
Hvis du ændrer hotel eller afrejsedato, betragtes det principielt som afbestilling og ny bestilling.
Afbestilles rejsen:
Mere end 60 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb på nær depositum + evt. afbestillingsforsikrings præmie.
Mellem 60 og 18 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt + evt. afbestillingsforsikrings præmie. Under 18 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt. Vær opmærksom på, at ankomstdagen ikke tæller med i det samlede antal dage. Ligeledes skal afbestillingen finde sted indenfor Magic Tours åbningstider mandag-fredag kl. 9-15.
Ved flyrejser gælder særlige regler for afbestilling og ændring af flytransporten. Kontakt Magic Tours for spørgsmål herom. Flybilletter kan ikke refunderes efter udstedelse.
 

Afbestilling på grund af sygdom

Magic Tours anbefaler at tegne en afbestillingsforsikring på 6% af rejsens pris. Afbestillingsforsikringen dækker afbestilling ved akut sygdom hos dig selv, ægtefælle eller samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere, der afgår ved døden eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed. Endvidere dækker den ved brand i forsikredes bolig umiddelbart inden afrejsen.
Afbestilles rejsen på grund af akut sygdom eller brand, tilbagebetales det indbetalte beløb minus forsikringssummen og en selvrisiko på 200 kr. Forudsætningen er, at Magic Tours modtager afbestillingen inden afrejse og hurtigst muligt efter årsagen til afbestillingen er opstået. For kør-selv rejser dog senest kl. 12 dagen før ankomst til destinationen. Magic Tours fremsender formular til lægeerklæring, som skal være bureauet i hænde senest 4 dage efter afbestillingen. Kunden betaler selv for lægeerklæring.
 

Rejseforsikring

Når du rejser i Europa er du dækket ind med hensyn til sygdom på samme vilkår, som en borger i det land, du rejser i. Husk derfor altid det blå sygesikringsbevis. Sygesikringen dækker ikke længere hjemtransport og andre udgifter i forbindelse med lægehjælp, indlæggelse mm. medmindre udgifterne dækkes for en borger i det land, du besøger, og Magic Tours tilråder derfor tegning af supplerende rejseforsikringer. Vi anbefaler, at du på forhånd kontrollerer, hvor meget dine private forsikringer dækker, når du rejser i udlandet. Magic Tours samarbejder med Europæiske Rejseforsikring, forhør nærmere hos os om priser og dækninger.
For personer der er fyldt 70 år gælder særlige regler. Forhør nærmere.
 

Magic Tours aflysning af rejsen

Såfremt Magic Tours ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, nærmere betegnet 32 personer pr. busrejse, kan vi aflyse rejsen. Udover tilbagebetaling af det indbetalte beløb tilkommer der ikke nogen form for kompensation. I tilfælde af aflysning får du besked senest otte dage før afrejsedagen.
 

Luftfartsselskabets ansvar

For ansvar for indskrevet bagage henvises til luftfartsselskabets egne bestemmelser. Hvis din bagage forsvinder eller bliver beskadiget under rejsen, bedes dette indberettet til den pågældende lufthavns afdeling for bortkommen bagage, inden lufthavnen forlades.
 

Check-in tid

Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejsen/den videre rejse. Husk altid at meddele Magic Tours på hvilket tlf. nr. eller email du kan træffes på rejsen.
 

Flytider i rejseplan og billetter

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Du bør øjeblikkelig kontakte rejsebureauet, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsedatoen.
 

Udeblivelse, uudnyttede ydelser mm.

Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- og hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.
 

Prisændringer efter aftales indgåelse

Magic Tours forbeholder sig ret til at forhøje eller nedsætte den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter, valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som Magic Tours ikke kan/har kunnet tage højde for.
Priseksempel: Såfremt en aftalt pris for en rejse er 5.000 kr. vil en forhøjelse af brændstofprisen på 200 kr. medføre at rejsens pris bliver 5.200 kr.
Med hensyn til valutakurser, vil prisændringer kunne forekomme, såfremt den Europæiske EUR ændrer sig mere end 3% i forhold til 7,5 den 1. august 2010. Prisændringer vil blive meddelt kunden, og ændringer på op til 10% vil ikke kunne medføre kundens ret til at ændre den indgåede aftale.
Er prisændringen på mere end 10% kan kunden annullere aftalen i henhold til almindelige betingelser for annullering.
 

Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas, visa og eventuelle vaccinationer. Herudover har kunden også ansvaret for at kontrollere, at modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og øjeblikkeligt at informere Magic Tours om eventuelle fejl. Dette er meget vigtigt, og særligt vigtigt er det, at kunden kontrollerer, at for- mellem- og efternavne er stavet korrekte og i overensstemmelse med pas og samtlige andre rejsedokumenter. Såfremt navne ikke er korrekte, kan det medføre afvisning ved check-in til fly, manglende accept af vouchers på hoteller mv.
Magic Tours påtager sig intet ansvar for følger af ukorrekte oplysninger, som skyldes vore kunders manglende kontrol.
 

Magic Tours ansvar

I tilfælde hvor der ikke er tale om en pakkerejse og hvor Magic Tours optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder, er det de pågældende selskaber, der er ansvarlige for de leverede ydelser. Magic Tours påtager sig endvidere intet ansvar for beskadigelse, ændringer, ulykkestilfælde, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som Magic Tours er uden indflydelse på. Vi anbefaler derfor, at alle der rejser med Magic Tours tegner en rejseforsikring.
 

Salg via agent

I de tilfælde hvor en rejse er solgt gennem én af vore agenter, påtager Magic Tours sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden Magic Tours' accept er indgået mellem det sælgende rejsebureau og den rejsende.

 

Midlertidige lukninger

Der foregår hele tiden renovering af parker og hoteller i Disneyland® Paris. Planlagte lukninger af poolområdet på hoteller, fremgår ved booking af hotellet. Planlagte lukninger af forlystelser i parkerne findes her. Listen opdateres løbende. Der kan forekomme renovering samt midlertidige lukninger, som ikke fremgår af listen, hvis dette findes nødvendigt. Magic Tours er ikke ansvarlig for lukninger og lukninger giver ikke ret til refundering af bestilte rejser.

 

Tvister

Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Rejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. 2840 Holte.


Magic Tours er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening nr. A0146 og tilsluttet rejsegarantifonden nr. 69. Udvidet ansvarsforsikring er tegnet hos Europæiske Rejseforsikring.

 

 

 

FORKÆL EN DU HOLDER AF MED ET GAVEKORT

Ønsker du at give en rejse til Disneyland® Paris i gave til en du holder af, men kender endnu ikke detaljerne for rejsen? Så er det muligt at købe et gavekort til Magic Tours. Gavekortet kan benyttes til rejser til Disneyland® Paris eller til entrebilletter uden ophold.